Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Groepsaccommodatie De Olde Stoeve

Versie mei 2024

Onderliggend aan deze Algemene Voorwaarden zijn er ook huisregels die gelden. Deze zijn gepubliceerd op www.deoldestoeve.nl/huisregels

Wie zijn wij?

Wij zijn Maatschap van ’t Westeinde-Bolier (gevestigd te Hoofdweg Oost 6, 9944BX Nieuwolda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 53435397). Maatschap van ’t Westeinde Bolier is eigenaar van Groepsaccommodatie De Olde Stoeve (hierna: “De Olde Stoeve” of “wij”) heeft een website waarmee het naar buiten treedt en waarop Groepsaccommodatie De Olde Stoeve wordt getoond. Onze website is: www.deoldestoeve.nl

Wat doen wij?

Maatschap van ’t Westeinde-Bolier heeft een in bedrijf zijnde akkerbouwbedrijf en Groepsaccommodatie De Olde Stoeve. Via www.deoldestoeve.nl kunt u rechtstreeks een informatieaanvraag, optie aanvraag en/of reserveringsaanvraag plaatsen. Het is ons doel om u via onze website te helpen bij het zoeken van een vakantiehuis.

 1. Wanneer gelden deze Algemene Voorwaarden?

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien u gebruik maakt van een (mobiele) website De Olde Stoeve, bijvoorbeeld wanneer u via onze website een informatieaanvraag doet en/of reserveringsaanvraag plaatst. Door gebruik te maken van onze website, bevestigd u dat u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid heeft gelezen en begrepen, en dat u ook akkoord gaat met deze voorwaarden en huisregels. Deze voorwaarden krijgt u meegestuurd met de huurovereenkomst en kunt u lezen op:www.deoldestoeve.nl/algemene-voorwaarden

 1. De werkwijze van De Olde Stoeve

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn. Wij gebruiken boekingsplatformen en websites van Vakantieadressen.NL en Natuurhuisje (zij zijn enkel een tussenpersoon) om u mogelijkheid te bieden om rechtstreeks in contact te komen met de verhuurder van een vakantiehuis. Wij bieden ons vakantiehuis aan u als potentiële gast. Daarnaast is onze eigen website www.deoldestoeve.nl mogelijkheid om opties aan te vragen en te boeken. Vakantieadressen.nl en Natuurhuisje houden zich enkel bezig met het faciliteren van een website via waar dit contact tot stand kan komen. Als u contact zoekt met ons (bijvoorbeeld door een vraag te stellen, een optie aan te vragen of een reserveringsaanvraag te doen), zullen wij uw bericht rechtstreeks ontvangen. Tijdens dit contact kunt u besluiten om een (boekings)overeenkomst aan te gaan. Wij hebben de vrijheid om een (boekings)overeenkomst naar eigen inzicht vorm te geven. Met ‘(boekings)overeenkomst’ wordt bedoeld: iedere overeenkomst (schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook) en/of afspraken (schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook) die gemaakt zijn tussen de gast(en) en de ons. Wij benadrukken dat partijen (als Vakantieadressen.NL) geen onderdeel zijn van deze (boekings)overeenkomst tussen de gast(en) en de verhuurder. Natuurhuisje heeft haar eigen voorwaarden. Boekingen die via Natuurhuisje geplaatst worden dienen wel akkoord te gaan met de huurovereenkomst echter alleen wat betreft de borg en de gedragsregels.

 1. Voor wie en voor welk doel is De Olde Stoeve bestemd?

3.1 Meerderjarig

U dient 18 jaar of ouder te zijn om een optie aanvraag of reserveringsaanvraag te mogen doen.

3.2 Geen groepen minderjarigen

Onze groepsaccommodatie is niet bestemd voor groepen minderjarigen. Onder groepen minderjarigen verstaan wij groepen die uitsluitend of in overwegende mate bestaan uit personen tot 18 jaar. Uitzondering zijn bijvoorbeeld tehuizen waarbij de kinderen minderjarig zijn en er meerdere begeleiders zijn.

3.3 Vakantieverhuur

De Olde Stoeve wordt aangeboden in het kader van de particuliere vakantieverhuur. Zodoende kunt u een reserveringsaanvraag voor een periode van maximaal 4 weken plaatsen.

 1. Informatie en gegevens over een vakantiehuis

Alle informatie en gegevens over De Olde Stoeve zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij hebben opgesteld. Hoewel wij de informatie en gegevens zorgvuldig verwerken op onze website en dit ook z.s.m. bij wijzigingen te veranderen, kan het weleens voorkomen dat alle kleine/minimale wijzigingen informatie en gegevens niet juist zijn. De Olde Stoeve draagt geen verantwoordelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en gegevens en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen. Bij optie aanvragen en boekingen verstrekken wij de actuele informatie.

Over het algemeen kan gesteld worden dat u zich niet kunt beroepen tegenover De Olde Stoeve, indien er kleine verschillen bestaan tussen de informatie en gegevens op onze website. In de volgende bepalingen gaan wij in op specifieke soorten informatie en gegevens op onze website met betrekking tot De Olde Stoeve. Komt u op onze websites iets tegen wat volgens u niet correct of onvolledig is, dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven.

4.1 Getoonde prijzen

Wij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de getoonde prijzen. Een overduidelijke vergissing, typefout of technische storing, bijvoorbeeld in het geval van dat er een onrealistische prijs wordt getoond, is niet bindend.

4.2 Beschikbaarheid

Wij proberen ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van De Olde Stoeve zo goed mogelijk bijhouden wordt, echter maken wij ook gebruik van techniek die dit automatisch voor ons doet en dit kunnen wij niet altijd controleren. Helaas kunnen wij dus niet uitsluiten dat er zich onjuistheden voordoen in de getoonde beschikbaarheid, aangezien wij ook gebruik maken van meerdere boekingsplatformen. Het kan dus voorkomen dat een vakantiehuis al gereserveerd is door een andere gast, ondanks dat de beschikbaarheidskalender aangeeft dat de groepsaccommodatie beschikbaar is.

4.3 Foto’s

Het kan voorkomen dat onze foto’s niet meer volledig actueel zijn, bijvoorbeeld doordat er andere stoelen staan of er apparaten zijn vervangen. Op dit soort kleine verschillen kunt u zich niet beroepen

4.4 Teksten

De Olde Stoeve doet haar uiterste best juiste teksten op onze website te tonen. Voorbeelden van teksten zijn: de beschrijving van het groepsaccommodatie, de kamerindeling, de faciliteiten en de omgeving.

4.5 Vertalingen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat teksten door een vertaalprogramma zijn vertaald. Wij kunnen u dan ook niet garanderen dat de vertaalde teksten volledig juist zijn. De Olde Stoeve draagt voor deze informatie en gegevens geen enkele verantwoordelijkheid en kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en gegevens en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen.

4.6 Ligging

Wij maken gebruik van een digitale kaart om een indicatie te geven van de ligging van de groepsaccommodatie. Wij benadrukken dat de ligging slechts een indicatie is en/of volledig onjuist kan zijn. Het exacte adres van De Olde Stoeve staat vermeld bij Contact op de website en staat op optie- en huurovereenkomsten.

 1. Vraag aan de verhuurder: Informatieaanvraag, optie aanvraag en reserveringsaanvraag

Wanneer u een informatieaanvraag, optie aanvraag of reserveringsaanvraag doet, moet u een aantal gegevens invullen. Dit zijn gegevens met betrekking tot uw naam, adres, woonplaats, leeftijd, email, telefoonnummer, groepssamenstelling en/of dergelijke. U bent verplicht deze gegevens naar waarheid in te vullen. Bekijk hiervoor ook ons Privacy- en Cookiebeleid.

5.1 Informatieaanvraag

U kunt via onze website direct in contact komen met ons wanneer u een vraag heeft over het vakantiehuis. Zo kunt u via onze website een mail sturen naar ons en daarnaast kunt u ook telefonisch in contact komen.

5.2 Optie aanvragen

Weet u nog niet zeker of u onze groepsaccommodatie in een bepaalde periode wilt boeken, dan kunt u via onze website vrijblijvend een optie aanvragen. Zo heeft u nog even de tijd om te beslissen of u het vakantiehuis wilt boeken, zonder dat andere gasten in de tussentijd het vakantiehuis kunnen boeken. Wij hanteren hier een termijn van maximaal 7 dagen voor het vasthouden van een optie vanaf de dag dat de optie is bevestigd door De Olde Stoeve.

5.3 Reserveringsaanvraag

Weet u al zeker in welke periode u De Olde Stoeve wilt huren, dan kunt u via onze website een reserveringsaanvraag plaatsen. Een reserveringsaanvraag is nog geen daadwerkelijke boeking. Uw reserveringsaanvraag wordt pas een definitieve boeking (met betalingsverplichting) indien u en De Olde Stoeve besluiten een huurovereenkomst aan te gaan. Deze huurovereenkomst dient door u bevestigd te worden. Reageert u niet dan is de huurovereenkomst vanaf de dagtekening op de huurovereenkomst na 5 werkdagen bindend.  Daarnaast bent u er van bewust dat naast deze Algemene Voorwaarden en huisregels zijn. Die algemene voorwaarden en huisregels worden ter hand gesteld bij de huurovereenkomst en zijn tevens in te lezen op www.deoldestoeve.nl/algemene-voorwaarden

 1. Betalen en betaaltermijnen

Wanneer u met De Olde Stoeve een huurovereenkomst sluit, gaat u een betalingsverplichting aan met ons. U betaalt rechtstreeks aan ons behalve in het geval van Natuurhuisje. Er zijn maximaal 2 betaaltermijnen als het een huurovereenkomst betreft die 40 dagen vóór de dag van aankomst geboekt wordt. Wij vragen bij het betalen in 2 termijnen om een eerste betaling van €500 euro binnen 14 dagen na het versturen van de huurovereenkomst. Ter plekke dient u de borgsom, toeristenbelasting, huisdieren en verbruik van gas, water en elektriciteit te voldoen. Ook de eventueel bij te boeken bedlinnen en badlinnen dient u ter plekke te betalen.

6.1 Borg

Ter plaatse vragen wij een contante betaling van de borg. Voor groepen jongeren, met een groepssamenstelling waarvan de helft van de personen onder de 35 jaar is of het betreft een studentenvereniging, sportvereniging, studievereniging, vragen wij een borg van €500. Is er achteraf geen reden om die borg in te houden, krijgt u die borgsom weer terug minus de verbruikskosten en toeristenbelasting. Voor andere groepen vragen wij een borg van €300. Het staat ons vrij om naar de groepssamenstelling te vragen.

 1. Wijzigen, annuleringsverzekering en annuleren

7.1 Wijzigen

Nadat u een vakantiehuis geboekt heeft, kan het natuurlijk voorkomen dat u uw boeking wilt wijzigen, bijvoorbeeld doordat u van plan bent om met minder of meer mensen op vakantie te gaan dan dat u in eerste instantie heeft aangegeven. Voor het wijzigen van uw huurovereenkomst kunt u contact opnemen per e-mail via het adres welke op de huurovereenkomst vermeldt staat. In overleg is er veel mogelijk. Wanneer het aantal personen wijzigt blijft de huursom gelijk. Er kunnen maximaal 20 personen overnachten in De Olde Stoeve.

7.1.1. Wijzigingen en data

Wanneer u de boeking wilt verplaatsen dan;

– Dient de gewenste verblijfsdatum nog vrij te zijn

– Betaalt u €50 administratiekosten voor het opnieuw opmaken van de huurovereenkomst

– Betaalt u de huursom en de extra ter plekke te betalen kosten tegen de dan geldende tarieven van uw verblijfdata.

7.2 Annuleringsverzekering

De Olde Stoeve biedt zelf geen annuleringsverzekeringen aan en bemiddelt ook niet in verzekeringen.

7.3 Annuleren

Bent u genoodzaakt uw boeking te annuleren, dan dient u hiervoor direct contact op te nemen met de De Olde Stoeve. Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden en/of annuleringstermijnen, hier wordt ook naar verwezen in de huurovereenkomst.

Annuleert u een door u goedgekeurde boeking, dan volgen wij de gebruikelijke annuleringstermijnen voor Groepsaccommodaties opgesteld door de brancheorganisatie Hiswa-Recron in overleg met de Consumentenbod en ANWB zoals deze algemeen geaccepteerd gelden tussen huiseigenaren en vakantiegast bij het boeken van een groepsaccommodatie.

– Annulering meer dan 12 maanden voor aankomst, 10% van de totale huursom

– Annulering binnen 6 tot 12 maanden voor aankomst, 30% van de totale huursom

– Annulering binnen 4 tot 6 maanden voor aankomst, 70% van de totale huursom

– Annulering binnen 2 tot 4 maanden voor aankomst, 80% van de totale huursom

– Annulering binnen 2 maanden voor aankomst, 95% van de totale huursom

– Annulering op of na de dag van aankomst, 100% van de totale huursom

 1. Het verblijf

8.1 Aanspreekpunt

Zowel voor, tijdens, als na het verblijf is de verhuurder het aanspreekpunt voor al uw vragen over bijvoorbeeld het vakantiehuis en uw verblijf.

8.2 Inchecken en uitchecken

De in- en uitcheck tijden worden op de huurovereenkomst vermeld. Daarnaast zal u op de hoogte gesteld worden hoe het in- en uitchecken verloopt. Als u eerder wilt inchecken en/of later wilt uitchecken, moet u dit vragen of dit mogelijk is. Wees er van bewust dat wij hiervoor extra voorwaarden kunnen stellen.

8.3 Wederzijdse verwachtingen

Wij doen onze best om u en uw mede gasten een fijn vakantieverblijf te bieden, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het vakantiehuis bij uw aankomst schoon en opgeruimd is. Daarnaast verwachten wij dat u en uw mede gasten zich als goede gasten gedragen. Hieronder verstaat de verhuurder in ieder geval dat u en uw mede gasten (i) geen overlast en hinder veroorzaken, (ii) het vakantiehuis achterlaten zoals het bij aankomst werd aangetroffen, en (iii) gebruik maken van beddengoed. Daarnaast worden er huisregels gehanteerd waarin verdere huisregels kunnen staan die ook op www.deoldestoeve.nl/algemene-voorwaarden vermeld staan

8.4 Schade

Als u of uw mede gasten schade veroorzaakt in of rondom het vakantiehuis, dient u zich zo snel mogelijk te melden. Wij kunnen u aansprakelijk stellen voor de schade. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen van de vergoeding die u moet betalen in verband met de veroorzaakte schade. Boekingsplatformen zoals Vakantieadressen.NL en Natuurhuisje helpt niet bij de afhandeling van de eventueel te vergoeden schade.

8.5 Niet naar verwachting en klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat de groepsaccommodatie niet aan uw verwachtingen voldoet. Meld dit direct. Wij nemen uw klacht in overweging en proberen er samen met u uit te komen.

 1. Verdere communicatie

Als u via boekingsplatformen of via onze website in contact komt met De Olde Stoeve (bijvoorbeeld door een informatieaanvraag, een optie aanvraag of een reserveringsaanvraag te doen), stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor verdere communicatie met u. Daarnaast ontvangen wij de door u ingevulde gegevens en mogen wij uw gegevens gebruiken voor verdere communicatie met u. Bekijk hiervoor ook ons Privacy- en Cookiebeleid. Daarnaast benadrukken wij dat de communicatie tussen u en De Olde Stoeve, ook via boekingsplatformen, rechtstreeks is. Daarom zijn boekingsplatformen verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de communicatie tussen u en ons als verhuurder.

 1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Voor de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid tijdens uw verblijf verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van De Olde Stoeve en/of de (boekings)overeenkomst die u met de verhuurder heeft gesloten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectuele eigendom van de informatie, content en dergelijke van onze website (hieronder valt onder andere het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en databankrecht) en de software van onze website is eigendom van Maatschap van ’t Westeinde/ De Olde Stoeve. Wij hebben het exclusieve eigendom op al hetgeen getoond is op onze website, voorbeelden hiervan zijn: alle getoonde informatie, teksten, foto’s, vormgeving, ontwerpen, zoekmodules, beschikbaarheidskalanders, prijscalculators, overige rechten en dergelijke. U heeft geen toestemming tot het kopiëren, namaken, verhandelen of anderszins gebruik maken van onze intellectuele eigendomsrechten, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven. Elk gebruik in strijd hiermee vormt een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

Mocht u van mening zijn dat op de geplaatste informatie, content of dergelijke uw rechten berusten, dan hoort De Olde Stoeve dat graag zo spoedig mogelijk van u.

 1. Privacy en cookies

Wij respecteren uw privacy. Bent u benieuwd hoe wij dit regelen, bekijk dan ons Privacy- en Cookiebeleid.

 1. Overige bepalingen

Het Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. De originele Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden kan in andere talen zijn vertaald. Deze vertaalde versies zijn onofficieel en u kunt geen rechten aan de vertaalde versie ontlenen. In het geval er een verschil bestaat tussen de Nederlandse en vertaalde versie, wordt de uitleg van de Nederlandse versie gebruikt.

De Olde Stoeve behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Wij adviseren u dan ook om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele veranderingen.

 

Pin It on Pinterest

Share This