Huisregels

Huisregels groepsaccommodatie De Olde Stoeve Nieuwolda

Versie mei 2024

Naast de huisregels zijn er ook Algemene Voorwaarden die geldig zijn bij een huurovereenkomst. Deze zijn ter hand gesteld bij de huurovereenkomst en zijn hier in te zien.

Wij hopen dat u bij ons een fijne tijd zult hebben. Voor uw intrek dient u kennis te hebben genomen van onze huisregels.

 

1.     Aankomst en Vertrek

 • De contractant dient zich bij aankomst te melden bij de beheerder.
 • De op de huurovereenkomst vermelde borgsom dient contant bij aankomst te worden betaald net als eventueel te huur of gehuurde bedlinnen.
 • Bij het accepteren van de huissleutel verklaart u zich akkoord met de huisregels.
 • Op de dag van aankomst bent u vanaf 16.00 uur tot 18u van harte welkom. Wij verzoeken u de accommodatie op de vertrek dag uiterlijk 10.00 uur en op zondag 20.00 uur weer te verlaten.
 • Voor afwijking van deze tijden dient u contact op te nemen met de beheerder.
 • Wij verzoeken u om ons minimaal 20 minuten voor vertrek te waarschuwen, zodat wij samen met u de accommodatie en de inventaris kunnen controleren en of de accommodatie voldoende schoon is. Mocht dit niet voldoende zijn, dan houden wij geld van de borg in voor de schoonmaakkosten.
 • Wij stellen het op prijs als u uw gezelschap voor aankomst op de hoogte brengt van de huisregels.
 • Voor annuleren zie hiervoor de algemene voorwaarden www.deoldestoeve.nl/algemene-voorwaarden

2. Schoonmaken

 • De ruimten die u gebruikt dient u zelf (bezem)schoon te houden, bij langer verblijf doen wij tussendoor geen schoonmaak
 • Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
 • Vloeren die plakkerig zijn, worden door ons schoongemaakt na uw vertrek
 • In toiletten mag geen reinigingsmiddel gebruikt worden
 • Bij uw vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten.
 1. de accommodatie is veegschoon.
 2. het buitenterrein is ontdaan van alle papiertjes, snippertjes, blikjes etc.
 3. gebruikte materialen staan weer op hun plaats.
 4. de inventaris staat schoon en droog weer in de kasten.
 5. Er is aan afvalscheiding gedaan. Plastic, GFT, glas en restafval. Bij constatering van het niet naleven van afvalscheiding rekenen wij extra kosten
 6. alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de container geleegd.

3. Inventaris

 • Vermissingen of gebreken kunt u melden
 • Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk gaat of kwijt raakt, dient u dit te melden bij de beheerder.
 • In geval van serviesbreuk, dient u dit te melden bij de beheerder.
 • Inventaris die binnen hoort, mag u niet buiten de accommodatie gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om meubilair van binnen naar buiten te verplaatsen en andersom, komt u iets tekort, geef dit dan aan bij de beheerder.
 • Geen beschadigingen aanbrengen door middel van spijkers, punaises, ducttape, plakband e.d.

4. Parkeren

 • Parkeren kunt u op de daarvoor bestemde parkeerruimte.
 • Met het oog op eventuele calamiteiten dient de rijweg voor de accommodatie altijd autovrij te zijn!

5. Geluidsoverlast

 • Tussen 23.00 uur en 6.00 uur geldt de nachtrustperiode.
 • Indien u gebruik maakt van muziek in welke vorm dan ook, dient deze niet storend te zijn voor de omgeving, na 23.00 uur geldt dat deze naar achtergrondmuziek is afgestemd.
 • Bij muziek tijdens een feestavond, de deuren dicht na 23.00 uur zie hierboven!
 • Gebruik van geluidsinstallaties, megafoons, luchthoorns en/of microfoons zijn op het buitenterrein niet toegestaan.

6. Huisdieren

 • Huisdieren worden toegelaten tegen meerprijs. Zij dienen altijd aangelijnd te blijven en niet in slaapkamers te komen.
 • Opruimen van uitwerpselen is vanzelfsprekend
 • Schade toegebracht aan accommodatie wordt bij u in rekening gebracht.

7. Vuilafvoer

 • Restafval en plastic kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen.
 • Er wordt afval gescheiden; Plastic, GFT, glas en restafval. Bij constatering van het niet naleven van afvalscheiding rekenen wij extra kosten
 • Houdt de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval
 • Ook kauwgum en sigaretten graag in de afvalbakken
 • Frituurvet en/of olie dient u retour te nemen.(geen frituur aanwezig)

8. Brandveiligheid

 • In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan om te roken of andere bronnen van vuur te hebben, doorgangen te versperren en bedden te verschuiven.
 • Het is niet toegestaan in de accommodatie kaarsen te branden. Waxinelichtjes alleen branden in de daarvoor aanwezige houders.
 • Vluchtwegen, slanghaspels en brandblusapparaten moeten ten allen tijde vrij toegankelijk te zijn.
 • De nooduitgang mag alleen in geval van nood gebruikt worden.
 • Noodverlichting niet blinderen of beplakken.
 • Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig.
 • Bij misbruik van de brandmeldinstallatie zal minimaal 150,00 euro in rekening worden gebracht. Daarnaast komen alle kosten die voortvloeien uit het onnodig gebruik maken van de alarminstallatie voor rekening van de gebruiker. U kunt hierbij denken aan apparatuur, personeelskosten en het uitrukken van hulpdiensten.
 • Neemt u s.v.p. kennis van de belangrijkste telefoonnummers, regels en instructies in deze informatie.
 • Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant/groep in rekening brengen.

9. Keuken

 • In de keuken mogen geen kinderen zonder toezicht verblijven.
 • Er mogen alleen goedgekeurde en deugdelijke elektrische apparaten worden gebruikt.

10. Slaapkamers

 • De slaapkamers mogen uitsluitend worden gebruikt om te slapen, en niet als recreatieruimte.
 • Gebruik van een laken over het matras en een kussensloop over het kussen is verplicht, ook wanneer u een slaapzak meebrengt.
 • Het is niet toegestaan om in de slaapkamers eten en/of drinken te nuttigen.
 • Kussens en matrassen blijven op de bedden, bedden worden niet verplaatst.

11. Gebruik sanitaire voorzieningen

 • Let op, geen schoonmaakmiddelen en andere chemische middelen in de toiletten gebruiken. Rioolwater wordt opgevangen in een biologisch systeem (IBA systeem), welke hierdoor sterk ontregeld raakt.
 • Werkt u eraan mee de toiletten en douches zo schoon mogelijk te houden.
 • De toiletten dienen bij vertrek schoon te worden achtergelaten,
 • Wilt u luiers en bandages in de daarvoor bestemde emmers deponeren.
 • Wilt u na gebruik van de douche deze droogtrekken.

12. Gebruik buitenterrein

 • Kampvuren worden gemaakt op de daarvoor bestemde plaatsen in overleg met de beheerder.
 • Zorg altijd voor een emmer water bij het kampvuur.
 • Na 24.00 uur is het kampvuur gedoofd.
 • Opzetten van tenten alleen na overleg met de beheerder.
 • De accommodatie beschikt over een eigen terras en speelveld, het is fijn als alleen eigen faciliteiten gebruikt worden i.v.m. de privacy

13. Uw verblijf hier

 • U verblijft hier op eigen risico. Zowel voor diefstal, beschadigingen en/of ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk.
 • Het spreekt voor zich dat als u schade veroorzaakt, u deze ook vergoedt. Uiteraard is diegene die de boeking heeft gedaan aansprakelijk voor het gedrag van de groep en/of bezoekers.
 • De huisregels zijn in de groepsaccommodatie op een zichtbare plek opgehangen en in de informatiemap aanwezig of op aanvraag ter beschikking.
 • Ontgroeningen zijn niet toegestaan.
 • Wij accepteren geen reserveringen van jeugd/jongeren groepen onder de 18 jaar zonder begeleiding. Wij behouden altijd het recht om de reservering te annuleren wanneer dit wel het geval is. Vooraf dient gecommuniceerd te worden als de groepssamenstelling een studentenvereniging, sportvereniging, vriendengroep zijn met meer dan de helft van de gasten jongeren jonger dan 35 jaar.
 • Wilt u zelf tussendoor dweilen, gebruik dan geen agressieve schoonmaakmiddelen maar bijvoorbeeld een minimale hoeveelheid groene zeep en een niet te natte dweil.

14. Sanctie

 • Indien u of iemand van de groep onze regels niet naleeft, zullen wij u het groepslid en de groepsleden een waarschuwing geven en de hoofdelijke boeker hierop aanspreken. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u het groepslid of de groepsleden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.

Pin It on Pinterest

Share This